26.09.2014
Ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε δίνει μεταδόσεις στον Γκιάλουα Κάρμαπα

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2003 ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε μετέδωσε στον 17ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε το “Γκύντε Κυτουντύ” που είναι μαι μεγάλη συλλογή των Βουδιστικών τάντρα. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα τάντρα που έχουν μεταδοθεί στις οκτώ μεγάλες παραδόσεις άσκησης του Θιβέτ, όπως οι Καγκιούπα, οι Σάκυαπα, οι Καντάμπα κλπ.

Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us