02.06.2014
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται την Αθήνα, στην Ελλάδα

Η Αγιότητά Του επισκέπτεται την Αθήνα

Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”